Quảng Trường Quỷ

Trang chủTính năng

Mutizens thân mến,

Người chơi chiến đấu với quái vật tại Quảng Trường Quỷ. Để tham gia Quảng Trường Quỷ, người chơi cần mất đạo cụ để vào. 

 Thời gian:

Để tham gia Quảng Trường Quỷ, người chơi cần mất đạo cụ để vào.   

 Số lần tham gia:

Mỗi ngày có 3 lần miễn phí tham gia

 Điều kiện:

Hoàn thành nhiệm vụ Ngục Tà Ác tại cấp 30.

 Phần thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ Ngục Tà Ác tại cấp 30.

 

 Cách Tham gia:

1. Bấm vào mục "Sự Kiện"

2. Chọn phần Quảng Trường Quỷ:


3. Bấm vào mục "Vào Sự kiện"

 

 Chúc các Mutizens có những phút thư hùng thật ấn tượng nhé!

Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.