Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Mới (Từ S26)

Trang chủSự kiện

Mutizens thân mến!

Vào thời gian kết thúc sự kiện, TOP 10 người chơi trên BXH Level & TOP 3 người chơi trên BXH Chiến Lực sẽ được nhận thưởng.

 Thời gian: 7 ngày kể từ khi ra server.

Thời gian chốt BXH: 16h ngày thứ 7 kể từ khi ra server . Ví dụ, ngày 1/6 ra máy chủ mới, ngày tổng kết BXH sẽ là 16h ngày 7/6.

 Đối tượng: Từ máy chủ 26 của MUVN

 Nội dung: Vào thời gian kết thúc sự kiện, TOP 10 người chơi có level cao hàng đầu & TOP 3 người chơi có chiến lực cao hàng đầu sẽ được nhận thưởng. Thông tin được lấy từ BXH ingame vào lúc 16h ngày thứ 7 kể từ lúc ra máy chủ mới.

 Phần thưởng:

TOP LEVEL
Chi tiết Quà SL
Top 1 Ngọc Bảo Hộ 20
Ngọc Ước Nguyện 200
Ngọc Tâm Linh 100
Ngọc Sáng Tạo 50
Zen 50000000
Lông Vũ 1000
Đá Tinh Vũ 500
Rương KunDun VI 30
Top 2 Ngọc Bảo Hộ 15
Ngọc Ước Nguyện 150
Ngọc Tâm Linh 75
Ngọc Sáng Tạo 30
Zen 25000000
Lông Vũ 700
Đá Tinh Vũ 300
Rương KunDun VI 20
Top 3 Ngọc Bảo Hộ 10
Ngọc Ước Nguyện 100
Ngọc Tâm Linh 50
Ngọc Sáng Tạo 20
Zen 150000000
Lông Vũ 500
Đá Tinh Vũ 200
Rương KunDun VI 10
Top 4 - 10 Ngọc Bảo Hộ 5
Ngọc Ước Nguyện 50
Ngọc Tâm Linh 30
Ngọc Sáng Tạo 15
Zen 100000000
Lông Vũ 300
Đá Tinh Vũ 100

 

TOP CHIẾN LỰC
Chi tiết Quà SL
Top 1 Ngọc Bảo Hộ 30
Ngọc Ước Nguyện 300
Ngọc Tâm Linh 200
Ngọc Sáng Tạo 100
Zen 10000000
Lông Vũ 1000
Đá Tinh Vũ 500
Rương KunDun VI 50
Rương Trang Bị Bậc 6 5
Rương Trang Bị Thần 2
Top 2 Ngọc Bảo Hộ 15
Ngọc Ước Nguyện 150
Ngọc Tâm Linh 100
Ngọc Sáng Tạo 50
Zen 50000000
Lông Vũ 500
Đá Tinh Vũ 250
Rương KunDun VI 25
Rương Trang Bị Bậc 6 5
Rương Trang Bị Thần 1
Top 3 Ngọc Bảo Hộ 10
Ngọc Ước Nguyện 100
Ngọc Tâm Linh 50
Ngọc Sáng Tạo 50
Zen 50000000
Lông Vũ 500
Đá Tinh Vũ 300
Rương KunDun VI 15
Rương Trang Bị Bậc 6 5


Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.