Sự kiện Quà Giờ Vàng 10/01 - 14/01

Trang chủSự kiện

 Khi các bạn nhận quà xong, vui lòng vào Thư để nhận quà luôn. Trường hợp mất quà do không nhận luôn chúng tôi sẽ không xử lý.

 Đối tượng: Tất cả các máy chủ

 Thời gian: Từ 11h00 10/01 -  đến 23h59 14/01

 Phần thưởng:

Thời Gian Phần Thưởng Số Lượng
11h00-13h00 Zen 3.000.000
Bụi Phép 300.000
Thuốc Exp x4 3
Ngọc Bảo Hộ 3
Rương Thú Nuôi Vàng 3
20h00-22h00 Kim Cương Khóa 300
Vinh Dự 30.000
Ngọc Bảo hộ 3
Tinh Phách 3.000
Cuộn Ôn Luyện 3