Tẩy Luyện Trang Bị

Trang chủTính năng

Mutizens thân mến!

 Tính năng tẩy luyện trang bị giúp bạn nâng cao sức mạnh và giá trị cho trang bị của bạn.

 Đồ Lục sở hữu 1-2 Thuộc Tính Hoàn Hảo.

 Đồ Lam sở hữu 1-3 Thuộc Tính Hoàn Hảo.

 Đồ Tím sở hữu 1-4 Thuộc Tính Hoàn Hảo.

 Sau khi trang bị tẩy luyện, thuộc tính và số Thuộc Tính Hoàn Hảo đều xuất hiện tăng hoặc giảm.

 

 Chọn Lưu, có thể tích lũy kết quả tẩy luyện đến trang bị.

 Chọn Hủy để xóa kết quả tẩy luyện.

 Tiêu Hao Tẩy Luyện

 Tiêu hao tẩy luyện sẽ tốn Zen và Ngọc Ước Nguyện.

 Bậc trang bị càng nhiều thì số tiền tiêu hao càng lớn.

Phẩm bậc trang bị

Tẩy luyện tiêu hao Ngọc Ước Nguyện

Tiêu hao Zen

1

1

5000

2

1

10000

3

2

15000

4

2

20000

5

3

25000

6

3

30000

7

4

35000

8

4

40000

9

5

45000

10

5

50000


 Chúc các Mutizens có những phút thư hùng thật ấn tượng nhé!

Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.