Thông Báo Bảo Trì Hệ Thống 03/01

Trang chủSự kiện

Mutizers thân mến!

 Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Lea xin được bảo trì định kì hệ thống .

 Thời gian bảo trì: Từ 14h00 đến 15h00 3/1/2018.

 Đối tượng: Tất cả các máy chủ

 Nội dung: 

         - Bảo trì sửa lỗi nhân vật

         

 

*Lưu Ý: Trong thời gian diễn ra bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập và nạp kim cương vào game.

Nếu các bạn cố tình nạp trong thời điểm này mọi vấn đề phát sinh BQT có thể từ chối hỗ trợ.

Thành thực xin lỗi các Mutizens vì sự bất tiện này!

 

Chúc các Mutizen chơi MUVN vui vẻ!

BQT kính bút.