Thông Báo Liên Thông Máy Chủ

Trang chủSự kiện

Mutizers thân mến!

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các Mutizens giao lưu và tạo nên cộng đồng lớn mạnh hơn nữa, sau đây BQT xin thông báo tiến hành liên thông các máy chủ.

 Đối tượng

Liên thông máy chủ 11 đến 20 thành 1 cụm

 Thời gian dự kiến: 10h-12h ngày 09/01

(Trong thời gian liên thông sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ)

 Lưu ý:

Sau khi liên thông, tại các máy chủ được liên thông:

1. Dữ liệu BXH sẽ được ghép lại
2. Dữ liệu Chợ sẽ được ghép lại
3. Dữ liệu danh sách bang phái sẽ được ghép lại
4. Dữ liệu kênh chat được ghép lại
5. Hoạt động boss thế giới được ghép lại
6. Quyền chủ thành giữ nguyên của máy chủ ra trước, máy chủ ra sau khi merge sẽ mất quyền chủ thành (ví dụ S1 và S2 merge nhau thì server sau khi merge có chủ thành là chủ thành của S1)

Chúc các Mutizen chơi MUVN vui vẻ!

BQT kính bút.