Thông Báo Thay Đổi Tỉ Giá Nạp InApp

Trang chủSự kiện

Mutizens thân mến!

Xin thông báo đến tất cả các chiến binh đang chu du trong thế giới MUVN về cập nhật tỷ lệ quy đổi INAPP trong game.Thời gian áp dụng: 7/12/2017

1$ = 23.000 VND

BẢNG TỈ GIÁ NẠP THẺ

 

Giá

Kim Cương
nhận được

INAPP Apple

$0.99

46

$4.99

230

$9.99

460

$19.99

920

$49.99

2300

INAPP Google Play

$0.99

46

$4.99

230

$9.99

460

$19.99

920

$49.99

2300

 

Chúc các Mutizens chơi game vui vẻ!

MUVN kính bút.