Tinh Luyện Trang Bị

Trang chủTính năng

Mutizens thân mến!

Tinh luyện để tăng thuộc tính tinh luyện của trang bị, mỗi loại trang bị có thuộc tính tinh luyện riêng.

 Số lần tinh luyện càng nhiều, lợi ích thuộc tính nhận được mỗi lần càng cao, cùng với đó Zen và Ngọc Sinh Mệnh tiêu hao càng nhiều.

 Số bậc trang bị càng cao, phẩm chất càng tốt, tinh luyện tối đa càng cao.

 Nếu trong số vật liệu tiêu hao có một vật liệu bất kỳ được khóa thì sau khi tinh luyện trang bị chắc chắn là khóa.

 Thuộc tính Tinh Luyện có thể chuyển sang vật phẩm khác.

Trang bị

Thuộc tính tinh luyện

Vòng

Công

Vũ khí 2 tay

Công

Vũ khí 1 tay

Công

Vũ khí tay chính

Công

Ống Tiễn

Công

Đầu

HP tối đa

Ngực

HP tối đa

Nhẫn

HP tối đa

Găng

HP tối đa

Quần

HP tối đa

Giày

HP tối đa

Thuẫn

HP tối đa

 

 Cách Tham gia

1. Bấm vào mục "Phát triển" chọn "Trang Bi
 

2. Chọn "Tinh luyện" để tiến hành tinh luyện trang bị

 

Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.