Truyền Thừa trang bị

Trang chủTính năng

Mutizens thân mến,

Truyền Thừa là tính năng cho phép người chơi có thể chuyển cấp độ cường hóa hoặc tinh luyện từ trang bị này sang trang bị khác.

 Thuộc tính liên quan của trang bị vốn có sẽ bị xóa sạch.

 Để Truyền Thừa phải tốn Zen hoặc Kim Cương.

 Chỉ trang bị có vị trí giống nhau mới có thể Truyền Thừa.

 Ống tên và Thuẫn không thể Truyền Thừa.

 Cấp độ càng cao thì tiêu tốn zen và Kim Cương càng nhiều.

1. Bấm vào mục "Phát triển" chọn "Trang Bị"
 

2. Chọn "Truyền thừa" để tiến hành truyền thừa trang bị

 

Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.